AFRIKAANSE OLIFANTEN EN HET aanstippenvan het SOORTPROBLEEM


°

   : SOORTPROBLEEM  

°

overzicht olifanten  <–  Doc Archief

°

*Het vorige  berichtje  had het over  twee “soorten ” nevelpanters  .

Het volgende  bericht is al wat ouder( De eerste  persberichten  verschenen  op nieuwjaardag  2011) : het gaat over  de  opsplitsing van de  Afrikaanse  Olifant( genus(?)  : Loxodonta )   in twee “soorten ” op grond van genetische verschillen                                                                     

* Uiteraard gaat dit alles ook  indirect  over het  zogenaamde  “soortprobleem “

—————————————————————————————————————————————————————————————————–De “Afrikaanse olifant”(Loxodonta africanus ) bestaat  eigenlijk twéé olifanten  ” soorten “

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosolifant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Savanneolifant

Een van de grootste diersoorten ter wereld blijkt helemaal geen  enkele   diersoort te zijn. Wat wij kennen als de Afrikaanse olifant, zijn in werkelijkheid twee verschillende soorten: de Afrikaanse bosolifant en de Afrikaanse savanneolifant. Dat stellen Britse en Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS Biology.

°

elephant_phylogeny_based_on_hyoid

http://scienceblogs.com/gregladen/2010/12/21/there-are-two-species-of-afric/

From Shoshani and Tassy 2004: A cladogram of proboscidean taxa based on hyoid characters (from earlier work by Shoshani and Marchant). 

De biologen hebben het DNA-materiaal van verschillende olifantachtigen in kaart gebracht. Het genetische verschil tussen de Afrikaanse bosolifant en de Afrikaanse savanneolifant is even groot als het verschil tussen de Aziatische olifant en de wolharige mammoet, aldus de onderzoekers.

http://scienceblogs.com/gregladen/2010/12/21/there-are-two-species-of-afric/

elephant_dna_phylogeny

Demographic model for the history of the Elephantidae. See the original paper for a detailed explanation.

*Het wetenschappeelijk rapport is van de hand van ; bioloog Alfred Roca (University of Illinois) en professor David Reich (Harvard Medical School, Boston) : ze werkten samen met de Amerikaanse DNA-specialist Michi Hofreiter. Hun conclusies zijn duidelijk, maar wel verrassend. Ze hebben DNA van Afrikaanse olifanten, bosolifanten en Aziatische olifanten vergeleken met het DNA van twee uitgestorven mammoeten: de wolharige mammoet (Mammuthus primigenius) en de Amerikaanse mastodont (Mammut americanum).

David Reich van de Harvard Medical School: “het DNA van de bosolifant verschilt dermate van de Afrikaanse olifant, als het DNA van de Aziatische olifant met dat van de mammoeten”.

Gevolgen voor bescherming

Al eerder hadden wetenschappers gesuggereerd dat de Afrikaanse bosolifant en de Afrikaanse savanneolifant verschillende soorten zijn. Dat was onder meer gebaseerd op de lichaamsbouw.: De savanneolifant(3,5m)  is gemiddeld een meter hoger dan de bosolifant (2,5 meter )en  ongeveer twee keer zo zwaar.

Andere biologen brachten daartegenin dat het ging om twee verschillende populaties van dezelfde diersoort.         

Het meest  gebruikelijke  hoofdargument is het  regelmatig voorkomen van kruisingen  (met nogal frequent   fertiele nakomelingen ) … Er is dus erg  weinig sprake van genetische isolatie daar  waar beide soorten in hetzelfde gebied voorkomen Maar dat is niets nieuws  : ook bij oosteuropese padden komt dit op natuurlijke  wijze  voor  (aan de  overlappende grenslijn van hun beider geografische leef en verspreidingsgebieden )

Ze voldoen dus niet aan de stelregel van  Mayer  ,die het biologische soortbegrip formuleerde , en die  uitstekend  bruikbaar  is  zolang het om allopatrisch geisoleerde  groepen  gaat ….

Het genetische onderzoek van de Amerikanen en de Britten ‘is het meest overtuigende wetenschappelijke bewijs tot nog toe dat het inderdaad om verschillende soorten gaat’, zeggen de wetenschappers.

Volgens olifantendeskundige Ton Dorresteijn, voormalig directeur van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, kan de ontdekking gevolgen hebben voor de bescherming van de dieren. ‘Met de savanneolifant gaat het behoorlijk goed. Het dier leeft in nationale parken in landen als Kenia, Tanzania en Zuid-Afrika. De bosolifant in Centraal- en West-Afrika wordt veel meer bedreigd; het gaat relatief slecht. Dat dier zou meer kunnen worden beschermd.’

(anp/tw)

bosolifant en gorilla's in tropische regenwoud
Ontmoeting tussen een bosolifant en een familie gorilla’s in Congolees tropisch regenwoud.

http://news.harvard.edu/gazette/story/2010/12/seeing-double/      http://www.nature.com/news/2010/101221/full/news.2010.691.html  http://scienceblogs.com/gregladen/2010/12/there_are_two_species_of_afric.ph 

Forest   Elephant  Loxodontacyclotis   (wikipedia )

Forest_Elephant_Loxodontacyclotis

HET  “Soort ”  PROBLEEM

watis een soort <–Doc archief 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Soort

MISSING LINK <—Doc archief

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/01/03/more-on-species-part-1/                           http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/01/04/more-on-species-part-2/

elephant_mammoth_human_chimp_phylogenies

http://scienceblogs.com/gregladen/2008/11/mammoth_dna_sequence.php

Comparison of phylogenies of elephants and hominoids. “We show estimated divergence times, that is, times to the common ancestor averaged across autosomes (see Methods). Red circles at the leaves of the phylogenetic tree indicate discernable species. This distinction was not made for the two clades of mammoth (M4 and M25) based on the fossil record (merged red circles).”

 De bosolifant – Loxodonta cyclotis is volgens recent wetenschappelijk onderzoek geen subspecie van de Afrikaanse olifant, maar een volwaardige derde olifantensoort  . De wetenschappers komen tot de  conclusie dat de uiterlijke verschillen tussen de Afrikaanse olifant en de bosolifant tussen 2 en 7 miljoen jaar geleden ontstaan zijn in dezelfde periode als de mens zich van de chimpansee onderscheidde.

 

  http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/01/02/how-many-species-of-elephant/

°

MEER  OVER OLIFANTEN

overzicht olifanten  <–  Doc Archief

 

BESCHERMD  ?  

Afrikaanse olifant blijkt recordbrekende grootgrondbezitter

 13 december 2012  1

olifant

Olifanten die in de woestijn van Mali, nabij Timboektoe leven, blijken recordbrekende grootgrondbezitters te zijn. Hun leefgebied waarin ze zoeken naar voedsel en water is 32.000 vierkante kilometer groot en daarmee véél groter dan dat van andere olifanten.

Onderzoekers rustten negen Afrikaanse olifanten (Loxodonta africanus) in maart 2008 uit met zendertjes. Via de satelliet konden ze de bewegingen van deze olifanten vervolgens op de voet volgen. De olifanten bleken jaarlijks een reis te maken die plaatsvond in een gebied van 32.000 vierkante kilometers. Hoewel de afstanden die ze daarbij afleggen vergelijkbaar zijn met die van familieleden in het oosten en zuiden van Afrika, zijn hun bewegingen wel over een veel groter gebied verspreid. Hun leefgebied is bijvoorbeeld zo’n 150 procent groter dan dat van olifanten in Namibië en 29 procent groter dan dat van olifanten in Botswana. Sterker nog: nog nooit hebben onderzoekers olifanten zo’n groot gebied zien bestrijken.

MAN VERSUS VROUW

Mannelijke en vrouwelijke olifanten blijken er trouwens een heel ander leefgebied op na te houden: ze delen slechts een kwart van hun leefgebied met elkaar. “We denken dat het verschil deels samenhangt met hun tolerantie jegens mensen. Stieren (mannetjes, red.) nemen over het algemeen meer risico en bezetten gebieden waar meer mensen wonen. Ook hebben ze (mannetjes en vrouwtjes, red.) andere voedselstrategieën en we denken dat verschillen in de gebieden die ze bezetten, het resultaat kan zijn van verschillende soorten vegetatie in die gebieden.”

Woestijn
Dat de olifanten in hun zoektocht naar water en voedsel meer dan 32.000 vierkante kilometer grond gebruiken, is goed te verklaren. Ze leven in de woestijn en hebben daar regelmatig te maken met zandstormen, tekort aan water en temperaturen die de 50 graden Celsius overstijgen. “Het is ongelofelijk dat deze olifanten het overleven,” stelt onderzoeker Jake Wall. “Ze hebben een heel stressvol leven, met een gebrek aan water en voedsel en hun gigantische leefgebied reflecteert dat.”

Bescherming
Hoewel de olifanten een groot gebied beslaan, zijn er wel enkele plekjes waar ze graag extra lang vertoeven. “We denken dat deze cruciaal zijn, willen de olifanten overleven.” De onderzoekers pleiten er dan ook voor deze plekken extra goed te beschermen. Ook met gebieden die verschillende delen van het enorme leefgebied van de olifanten met elkaar in contact brengen, moet voorzichtig worden omgegaan, om te voorkomen dat deze wegvallen en de olifanten niet meer bij belangrijke delen van hun leefgebied kunnen komen.

Het enorme leefgebied van de olifanten maakt ze dus sterk, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar. Maar er zijn meer bedreigingen. Mensen bijvoorbeeld. Lange tijd ging het goed tussen mensen en olifanten. Ze zaten elkaar niet in de weg. Maar dat is aan het veranderen. De mensen in het leefgebied van de olifanten trokken lang met hun vee rond, maar beginnen zich nu op één plek te settelen en over te stappen op de landbouw. En dat zorgt soms voor conflicten tussen de olifanten en de mens. Andere gevaren die de 350 olifanten bedreigen, zijn stroperij (voor hun ivoren slagtanden) en politieke onrust.

Bronmateriaal:
Thinking Big: The Secret of Survival among Mali’s Desert Elephants” – Savetheelephants.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Chyulu Smith.

 

Afrikaanse olifant is gebaat bij goed onderwijs

 11 februari 2013  2

Onderzoek van de Wageningen Universiteit wijst erop dat Afrikaanse olifanten meer hebben aan goed onderwijs dan aan de uitbreiding van natuurgebieden.

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze de olifantenverspreiding en dichtheid bestudeerden. Uit het onderzoek blijkt dat natuurlijke factoren (bijvoorbeeld waterbeschikbaarheid) het beste de verspreiding over het Afrikaanse continent kunnen verklaren. Maar de dichtheid (het aantal olifanten per vierkante kilometer) is beter te verklaren door te kijken naar menselijke factoren. Zo is de dichtheid in gebieden met veel corruptie, slechte scholing en een slechte economie kleiner. Ook in landen waar de natuur slecht beschermd wordt, komen per vierkante kilometer minder olifanten voor, zo schrijven de onderzoekers in het blad Biological Conservation.

 

Het onderzoek is heel interessant. Het wijst er namelijk op dat we voor de bescherming van olifanten verder moeten kijken dan overheden nu doen. Niet alleen natuurlijke factoren (een veilig leefgebied, voldoende water) zijn belangrijk: ook sociaal-economische factoren spelen een rol. Sterker nog: de onderzoekers stellen dat er meer van goed onderwijs en een goede sociaal-economische ontwikkeling afhangt van van het opzetten van nieuwe natuurgebieden, het vergroten van bestaande natuurgebieden of het creëren van drinkplaatsen voor de Afrikaanse olifant. “Het succesvolle behoud van grote diersoorten kan wel eens afhankelijker zijn van goed onderwijs, geletterdheid, een goed bestuur en minder corruptie dan van het apart zetten van gebieden voor natuurbehoud,” schrijven de onderzoekers.

Niet de plannen die overheden opvatten om olifanten te beschermen, maar de steun en het begrip van de lokale bevolking voor die plannen, is doorslaggevend. Ook is het belangrijk dat de plannen effectief worden doorgevoerd door ambtenaren die een degelijke opleiding hebben gehad en niet corrupt zijn.

 

GEDRAG  en Intelligentie

Olifanten lijken meer op mensen dan gedacht

11 oktober 2013  2

afrikaanseofifanten

Wetenschappers hebben ontdekt dat olifanten cognitief gezien meer op mensen lijken dan tot nu toe werd gedacht. Hierdoor zijn ze in staat om wijsgebaren, onze karakteristieke manier van communiceren, te begrijpen.

Wetenschappers Richard Byrne en Anna Smet van de University of St Andrews bestudeerden olifanten die worden ingezet als vervoersmiddel om toeristen in de buurt van Victoria Falls(zuidelijk Afrika) rond te leiden. De dieren waren getraind om bepaalde vocale commando’s te volgen, maar ze waren niet gewend aan het opvolgen van wijsgebaren. “Wat ons verraste is dat de olifanten van nature de gebaren begrepen. De olifanten die ervaring hadden met mensen waren niet beter in het begrijpen van de gebaren dan de minder ervaren wilde soortgenoten”, zegt Byrne.

 

Door te laten zien dat Afrikaanse olifanten – zonder enige training – begrijpen waarom mensen wijzen, hebben wetenschappers kunnen aantonen dat dit niet alleen bij mensen voorkomt. Net als mensen leven olifanten in een uitgebreid en complex netwerk waarin steun, empathie en hulp voor anderen van cruciaal belang zijn om te overleven. Waarschijnlijk zien we alleen in een dergelijke samenleving het vermogen om wijsgebaren te volgen. Byrne en Smet zeggen dat het mogelijk is dat olifanten communiceren met behulp van hun lange slurf, maar het is de vraag of dit door de olifanten zelf wordt ervaren als een wijsgebaar.

De bevindingen, die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology, helpen verklaren hoe het komt dat mensen in staat zijn wild gevangen olifanten als werkdieren te gebruiken. Olifanten hebben een natuurlijk vermogen tot interactie met de mens. In tegenstelling tot paarden, honden en kamelen worden olifanten niet gefokt of getemd.

Opzet van het experiment. Foto: Current Biology

Opzet van het experiment. Foto: Current Biology

Bronmateriaal:
Elephants Know What It Means to Point to Something, No Training Required” – sciencedaily.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Skuarua (cc via Flickr.com).

 

 

5 EVODISKU ZOEKMACHINES
http://www.bloggen.be/tsjokfoto/archief.php?ID=458587
5 sites

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

4 Responses to AFRIKAANSE OLIFANTEN EN HET aanstippenvan het SOORTPROBLEEM

  1. pierraveneta says:

    Had de koppen van het nieuws gelezen maar het niet uitgediept. Mooi om het hier goed te kunnen lezen.
    Het lijkt me inderdaad van fundamenteel belang dat de Afrikaanse olifant uit twee soorten blijkt te bestaan voor de bescherming van deze ‘derde soort’.

  2. Pingback: Het SOORT probleem nader bekeken | Tsjok's blog

  3. Pingback: inhoud S | Tsjok's blog

  4. Pingback: WAT IS EEN SOORT ? | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: