SALAMANDERS


         _AMFIBIEEN         

 

 

°  

http://www.natuur-forum.be/phpBB3/viewtopic.php?f=33&t=527&start=80

Long-tailed Salamander (Eurycea longicauda)

         

 <–klik

Jonge ( 15  a 20 maanden oude ) mannetjes   Marmer salamander / Esclottes (frankrijk)2006

De foto is gemaakt door Koen Verminnen

De rode streep op de rug is de  aanzet/groeiplaatst    van  de  rugkam van het  geslachtrijpe mannetje ….

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marmersalamander

http://welkers.pagesperso-orange.fr/naturelimouzit/RepIns/TritonMarbre.htm

 1. Adult Marbled Newts, Triturus marmoratus, spend most of their time on land, entering ponds and streams only in the breeding season for reproduction.During the aquatic phase, males develop a large dorsal and caudal crest. Females lack the dorsal crest and develop a much smaller crest on the tail.These newts reach sexual maturity at an age of about 5 years. Longevity in the wild is up to 15 years, while in captivity a specimen lived for 25 years.

  More about this species: http://eol.org/pages/332572/details

  MArmotus

 

Afbeeldingen van marmer salamander

 

°

Ook salamanders de klos

°

Pseudoeurycea goebeli  was ooit de meest voorkomende soort in de mistwouden op de hellingen van de vulkaan Tajumulco in Guatemala. Nu is hij vermist. (Foto Sean Rovito)

 

http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2009/02/09_salamander.shtml

Tajumoco
 

In Midden-Amerika verdwijnen salamanders als sneeuw voor de zon, net als kikkers. De oorzaak is onduidelijk.

“Het was verschrikkelijk om op plekken terug te komen waar salamanders eens de meest voorkomende gewervelde dieren waren, en er nu geen één aan te treffen”, mailt David Wake. Hij doet al sinds 1958 onderzoek naar deze amfibieën. Met collega’s zocht hij de afgelopen jaren naar ze op tien verschillende hooggelegen mistwouden in Mexico en Guatemala, maar vond er ontstellend weinig. Twee soorten die in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog veel voorkwamen in Guatemala, bleken helemaal onvindbaar.

Waarschijnlijk zijn ze uitgestorven, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Ook van andere soorten was de oogst zorgwekkend mager. Vooral salamanders die heel specifieke eisen stellen aan hun woonplaats, waren zeldzaam geworden. Misschien ligt de schuld bij dezelfde schimmel die ook tropische kikkers massaal de das omdoet, maar direct bewijs is daar niet voor.

Lokale klimaatverandering zou ook een rol kunnen spelen. Door kappen van bos in de laaglanden verdwijnen de wolken uit de mistwouden hogerop, en dat zou de salamanders de kop kunnen kosten. Maar dat verklaart dan weer niet waarom het wereldwijd zo hard bergafwaarts gaat met de amfibieën.

Elmar Veerman

Nieuwe schimmel brengt

vuursalamanders op rand van uitsterven

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op dinsdag 3 september 2013

Onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent hebben, in samenwerking met RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), het Amphibian Evolution Lab van de Vrije Universiteit Brussel en Imperial College London, een nieuwe schimmel ontdekt en beschreven. Deze schimmel is verantwoordelijk voor de mysterieuze massale sterfte bij vuursalamanders (Salamandra salamandra). De ontdekking betekent een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar de plotselinge ineenstorting van de vuursalamanderpopulaties in Nederland.

 • Vuursalamander
 • Mannetje wijfje

  vuursalamander (1)
 • De vuursalamander, ook wel gevlekte landsalamander of goudsalamander is een landbewonende salamander die behoort tot de familie echte salamanders.

Sinds 2010 worden in Nederlands Limburg dode vuursalamanders gevonden en wordt de soort met uitsterven bedreigd. De oorzaak van deze sterfte was een raadsel, totdat de onderzoekers een nieuwe, nog niet eerder beschreven, schimmel isoleerden uit de dode dieren. Deze zeer agressieve schimmel luistert naar de naam Batrachochytrium salamandrivorans en blijkt in staat om vuursalamanders binnen twee weken te doden. De ontdekking van de ziekte en haar veroorzaker zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. De onderzoekers hebben een laboratoriumtest ontwikkeld om de schimmel snel te kunnen aantonen.

Het is de tweede keer dat een schimmel de veroorzaker van massale amfibieënsterfte is en deze schimmelziektes hebben een slechte reputatie. De sterfte ten gevolge van de eerste amfibieënschimmel was wereldwijd dramatisch. De International Union for the Conservation of Nature (IUCN) kwalificeerde deze ziekte onlangs nog als de meest ernstige infectieziekte onder gewervelde dieren, gelet op het aantal betrokken soorten en het uitstervingsrisico. In Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika en in Australië heeft de eerste schimmelziekte geresulteerd in groot verlies van biodiversiteit, waarbij tientallen soorten amfibieën zijn uitgestorven. Tot nog toe bleef het grootste deel van Europa, inclusief België en Nederland, hiervan gespaard. Het is dan ook zeer verontrustend dat de tweede schimmelziekte momenteel dergelijke massale verliezen veroorzaakt in onze contreien.
Nu de oorzaak gevonden is, komen er meer specifieke vragen. Zo blijft de herkomst van de schimmel vooralsnog een raadsel. Ook de uiteindelijke impact van de nieuwe schimmelinfectie op andere amfibieën, in zowel Nederland als de rest van de wereld, kan momenteel niet worden voorspeld en vergt uitgebreid nader onderzoek.

Om te vermijden dat alle vuursalamanders in de vrije natuur zouden uitsterven is een deel van de overlevende Nederlandse vuursalamanders opgevangen, deze gaan mogelijk de basis vormen voor een kweekgroep. Gezien de urgentie van dit probleem pleiten de onderzoekers er voor de risico’s van de nieuwe schimmelziekte voor amfibieënpopulaties in Nederland en in omringende landen grondig te onderzoeken, om ze beter in te kunnen schatten en om zo nodig maatregelen te treffen.

De ambassadeur van het Jaar van de Vuursalamander Dr. Freek Vonk (Naturalis) is vol lof: “Het onderzoek van de Universiteit Gent / RAVON betekent een zeer belangrijke doorbraak in het terugdringen van de plotselinge en dramatische achteruitgang van deze prachtige dieren, die afstevenen op uitsterven. Nu we weten wat het is pleit ik er voor dat er middelen worden vrijgemaakt om dit belangrijke onderzoek én de bescherming van de salamanders verder te ondersteunen.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.SOSvuursalamander.nl of lees het volledige artikel: Martel et al.: Batrachochytrium salamandrivorans sp nov causes lethal chytridiomycosis in amphibians. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2013.

Tekst: An Martel, Frank Pasmans, Raymond Creemers, Annemarieke Spitzen-van der Sluijs & Wilbert Bosman

dit uitgebreidere artikel van Scientific American. <—

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2013/september/Waarom-de-vuursalamander-verdwijnt.html

fire salamander fungus

Microscopic, erosive skin lesions on an infected salamander

fire salamander

Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Salamanders

 

Aziatische schimmel bedreigt Europese salamanders

vuursalamander

do 30/10/2014 Luc De Roy
Een Aziatische schimmel die in 2013 ontdekt werd en die de Nederlandse vuursalamanders aan de rand van uitsterven heeft gebracht, blijkt zich niet te beperken tot Nederland en is ook dodelijk voor andere salamanders. Dat blijkt uit onderzoek dat geleid werd door de Universiteit Gent.

Verschillende inheemse salamandersoorten, zoals de kamsalamander en de Alpenwatersalamander, blijken – net als de vuursalamander – gevoelig voor de Aziatische schimmel Batrachochytrium salamandrivorans en sterven korte tijd nadat ze ermee in aanraking zijn gekomen. De ziekte is erg besmettelijk en kan gemakkelijk worden overgedragen tussen verschillende soorten salamanders, zo blijkt uit het onderzoek.

 

Great Crested Newt

Belga

Meer afbeeldingen  <—-

 1. De kamsalamander of grote watersalamander is een salamander uit de familie echte salamanders. De kamsalamander is een van de wijdst verspreide soorten in Europa en komt ook in Nederland en België voor.Wikipedia

°

De schimmel is momenteel in opmars in Nederland en België en zal waarschijnlijk binnenkort andere landen bereiken.

De Gentse professoren An Martel en Frank Pasmans onderzochten in samenwerking met nationale en internationale partners de impact van de schimmel op tientallen soorten amfibieën. De onderzoeksresultaten, afkomstig uit vier continenten, geven aan dat de schimmel erg gevaarlijk is voor salamanders. maar niet voor andere amfibieën zoals kikkers en padden. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Meegelift

De schimmel is recent meegelift met Aziatische salamanders die via de dierenhandel in Europa terechtgekomen zijn.

Aziatische salamanders worden over de hele wereld in grote aantallen verhandeld. Zo werden bijvoorbeeld in de jaren 2001-2009 meer dan 2,3 miljoen Chinese vuurbuiksalamanders geïmporteerd in Amerika.

°

Belga

De Aziatische salamanders zelf ondervinden veel minder hinder van de infectie en kunnen overleven met de schimmel op hun huid. Het onderzoek toont aan dat de infectie al tenminste sinds 1861 circuleert in Azië.

“Als een ziekte lange tijd aanwezig is in een gebied, ontwikkelen dieren resistentie. Globalisering heeft ertoe geleid dat mensen en dieren zich over de hele wereld verplaatsen, waardoor ziekteverwekkers in contact komen met gastheren die niet de kans hebben gehad om resistentie op te bouwen. Hierdoor kunnen ziekteverwekkers die in een nieuwe omgeving komen, zoals deze schimmel, in erg korte tijd veel soorten met uitsterven bedreigen”, zei An Martel, de hoofdauteur van de studie.

Een van de andere auteurs, Frank Pasmans vraagt dat de overheid geld vrijmaakt om de bedreiging aan te pakken. “Gezien het maatschappelijk belang van het behoud van Europese biodiversiteit die door deze schimmel bedreigd wordt, is het zeer dringend dat overheden middelen vrijmaken om dit probleem snel en adequaat aan te pakken.”

 

1295875090

Axolotl

Meer afbeeldingen

 1. De axolotl is een salamander uit de familie molsalamanders. Het is een vrij grote soort die tot 30 centimeter lang wordt inclusief de staart.

Axolotl en het soortprobleem | Tsjok’s blog

tsjok45.wordpress.com/2011/03/01/axolotl-en-het-soortprobleem/

1 mrt. 2011 – Een bijzonder kenmerk van de AXOLOTL is ____ naast het geweldige …Axolotl blijven hun hele leven lang larf.

 

AXOLOTL<–  doc archief

°

 

 

http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0AHCYFBQCCBT/taxonomy

Salamanders in België en Nederland
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Beschrijving Afbeelding
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Linnaeus, 1758
De kleine watersalamander is de meest algemene salamander in Nederland. Deze salamander is niet kieskeurig en kan zich zelfs in tuinvijvers handhaven.
Triturus vulgaris.jpg
Vuursalamander Salamandra salamandra
Linnaeus, 1758
De landbewonende vuursalamander komt in Nederland alleen voor in bossen in Limburg. De soort is gemakkelijk te herkennen aan het zwarte lichaam met gele vlekken.
Feuersalamander gebändert1.jpg
Alpenwatersalamander Mesotriton alpestris
Laurenti, 1768
De salamander is in Europa vrij algemeen, de mannetjes zijn in de paartijd blauw van boven en hebben een oranje buik.
Triturus alpestris.jpg
Kamsalamander Triturus cristatus
Laurenti, 1768
Deze soort dankt de naam aan de hoge, getande kam van de mannetjes in de paartijd. Het is de grootste Nederlandse salamander.
TriturusCristatusFirstYearMaleFirstYear.JPG
Vinpootsalamander Lissotriton helveticus
Razoumowsky, 1789
De mannetjes ontwikkelen zwarte zwemvliezen in de paartijd, evenals een draad-achtig staart aanhangsel dat bij de vrouwtjes nauwelijks te zien is
Triturus helveticus - Triton palmé mâle nuptial.jpg

_____________________________________________________________________________________________________________________

http://en.wikipedia.org/wiki/Salamander

The 10 families belonging to the order Caudata are divided into three suborders.[2] The clade Neocaudata is often used to separate Cryptobranchoidea and Salamandroidea from the Sirenoidea.

Cryptobranchoidea (Giant salamanders)
Family Common names Example species Example image
Cryptobranchidae Giant salamanders Hellbender (Cryptobranchus alleganiensis) Cryptobranchus alleganiensis.jpg
Hynobiidae Asiatic salamanders Hida salamander (Hynobius kimurae) Hynobius kimurae (cropped) edit.jpg
Salamandroidea (Advanced salamanders)
Ambystomatidae Mole salamanders Marbled salamander (Ambystoma opacum) Ambystoma opacumPCSLXYB.jpg
Amphiumidae Amphiumas or Congo eels Two-toed amphiuma (Amphiuma means) Amphiuma means.jpg
Dicamptodontidae Pacific giant salamanders Pacific giant salamander (Dicamptodon tenebrosus) Dicamptodon tenebrosus.jpg
Plethodontidae Lungless salamanders Red back salamander (Plethodon cinereus) Plethodon cinereus.jpg
Proteidae Mudpuppies and olms Olm (Proteus anguinus) Proteus anguinus Postojnska Jama Slovenija.jpg
Rhyacotritonidae Torrent salamanders Southern torrent salamander (Rhyacotriton variegatus) Rhyacotriton variegatus.jpg
Salamandridae Newts and true salamanders Alpine newt (Triturus alpestris) Mesotriton aplestris dorsal view chrischan.jpeg
Sirenoidea (Sirens)
Sirenidae Sirens Greater siren (Siren lacertina) Sirenlacertina.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Salamanders

Regional lists[edit source | editbeta]

Media[edit source | editbeta]

Wikimedia Commons has media related to: Urodela

 http://wdfw.wa.gov/ais/search.php?id=3&orderby=CommonName%20ASC )

 

Amphibians – Salamanders/Newts

Species Image Species Name Common Name  Family  Classification 
Ambystoma rosaceum Ambystomatidae Prohibited
Desmognathus ochrophaeus Allegheny Mountain Dusky salamander Plethodontidae Prohibited
Echinotriton andersoni Anderson’s Salamander Salamandridae Prohibited
Hynobius lichenatus Aomori salamander Hynobiidae Prohibited
Aneides lugubris Arboreal salamander Plethodontidae Prohibited
Triturus vittatus ophryticus Banded newt Salamandridae Prohibited
Notophthalmus meridionalis Black Spotted newt Salamandridae Prohibited
Desmognathus quadramaculatus Black-bellied salamander Plethodontidae Prohibited
Desmognathus orestes Blue Ridge Dusky salamander Plethodontidae Prohibited
Gyrinophilus porphyriticus danielsi Blue-Ridge Spring salamander Plethodontidae Prohibited
Eurycea wilderae Blue-Ridge Two-lined salamander Plethodontidae Prohibited
Ambystoma laterale Blue-spotted salamander Ambystomatidae Prohibited
Triturus boscai Bosca’s newt Salamandridae Prohibited
Hynobius boulengeri Boulenger’s Oriental salamander Hynobiidae Prohibited
Dicamptodon ensatus California Giant salamander Dicamptodontidae Prohibited
Batrachoseps attenuatus California Slender salamander Plethodontidae Prohibited
Ambystoma californiense California Tiger salamander Ambystomatidae Prohibited
Triturus montandoni Carpathian newt Salamandridae Prohibited
Eurycea lucifuga Cave salamander Plethodontidae Prohibited
Andrias davidianus Chinese Giant salamander Cryptobranchidae Prohibited
Hynobius chinensis Chinese salamander Hynobiidae Prohibited
Paramesotriton chinensis Chinese Warty newt Salamandridae Prohibited
Hynobius nebulosus Clouded salamander Hynobiidae Prohibited
Aneides ferreus Clouded salamander Plethodontidae Prohibited
Triturus dobrogicus Danube Crested newt Salamandridae Prohibited
Plethodon elongatus Del Norte salamander Plethodontidae Prohibited
Batrachoseps aridus Desert Slender salamander Plethodontidae Prohibited
Hynobius dunni Dunn’s Oriental salamander Hynobiidae Prohibited
Plethodon dunni Dunn’s salamander Plethodontidae Prohibited
Eurycea quadridigitata Dwarf salamander Plethodontidae Prohibited
Salamandrella keyserlingii Dybowski’s salamander Hynobiidae Prohibited
Siren intermedia intermedia Eastern Lesser siren Sirenidae Prohibited
Pseudotriton montanus montanus Eastern Mud salamander Plethodontidae Prohibited
Notophthalmus viridescens Eastern newt Salamandridae Prohibited
Plethodon cinereus Eastern Red-backed salamander Plethodontidae Prohibited
Hemidactylium scutatum Four-toed salamander Plethodontidae Prohibited
Hydromantes ambrosii French Cave salamander Plethodontidae Prohibited
Hydromantes genei Gene’s Cave salamander Plethodontidae Prohibited
Chioglossa lusitanica Gold Striped salamander Salamandridae Prohibited
Batrachuperus gorganensis Gorgan salamander Hynobiidae Prohibited
Triturus cristatus Great Crested newt Salamandridae Prohibited
Siren lacertina Greater siren Sirenidae Prohibited
Aneides aeneus Green salamander Plethodontidae Prohibited
Necturus beyeri Gulf Coast Waterdog Proteidae Prohibited
Batrachoseps diabolicus Hell Hollow Slender salamander Plethodontidae Prohibited
Cryptobranchus alleganiensis Hellbender Cryptobranchidae Prohibited
Paramesotriton hongkongensis Hong Kong Warty newt Salamandridae Prohibited
Hynobius kimurae Hynobiidae Hynobiidae Prohibited
Dicamptodon aterrimus Idaho giant salamander Dicamptodontidae Prohibited
Desmognathus imitator Imitator salamander Plethodontidae Prohibited
Hydromantes imperialis Imperial Cave salamander Plethodontidae Prohibited
Batrachoseps campi Inyo Mountains salamander Plethodontidae Prohibited
Hydromantes italicus Italian Cave salamander Plethodontidae Prohibited
Triturus carnifex Italian Crested newt Salamandridae Prohibited
Triturus italicus Italian newt Salamandridae Prohibited
Onychodactylus japonicus Japanese Clawed salamander Hynobiidae Prohibited
Plethodon jordani Jordan’s salamander Plethodontidae Prohibited
Neurergus microspilotus Kurdistan newt Salamandridae Prohibited
Neurergus crocatus Lake Urmia newt Salamandridae Prohibited
Plethodon larselli Larch Mountain salamander Plethodontidae Prohibited
Hydromantes brunus Limestone salamander Plethodontidae Prohibited
Onychodactylus fischeri Long-Tailed Clawed salamander Hynobiidae Prohibited
Neurergus kaiseri Luristan newt Salamandridae Prohibited
Triturus marmoratus marmoratus Marbeled newt Salamandridae Prohibited
Ambystoma opacum Marbled salamander Ambystomatidae Prohibited
Plethodon mississippi Mississippi Slimy salamander Plethodontidae Prohibited
Hydromantes platycephalus Mount Lyell salamander Plethodontidae Prohibited
Hynobius retardatus Noboribetsu salamander Hynobiidae Prohibited
Hynobius leechii Northeastern China Hynobiid salamander Hynobiidae Prohibited
Desmognathus fuscus fuscus Northern Dusky salamander Plethodontidae Prohibited
Pseudobranchus striatus striatus Northern Dwarf siren Sirenidae Prohibited
Pseudotriton ruber ruber Northern Red salamander Plethodontidae Prohibited
Plethodon glutinosus Northern Slimy salamander Plethodontidae Prohibited
Eurycea bislineata Northern Two-lined salamander Plethodontidae Prohibited
Plethodon dorsalis Northern Zigzag salamander Plethodontidae Prohibited
Desmognathus ocoee Ocoee salamander Plethodontidae Prohibited
Hynobius okiensis Oki salamander Hynobiidae Prohibited
Proteus anguinus Olm Proteidae Prohibited
Batrachuperus mustersi Paghman Mountain salamander Hynobiidae Prohibited
Triturus helveticus helveticus Palmate newt Salamandridae Prohibited
Batrachuperus persicus Persia Mountain salamander Hynobiidae Prohibited
Plethodon petraeus Pigeon Mountain salamander Plethodontidae Prohibited
Desmognathus wrighti Pygmy salamander Plethodontidae Prohibited
Euproctus asper Pyrenean Brook salamander Salamandridae Prohibited
Taricha rivularis Red-bellied newt Salamandridae Prohibited
Batrachoseps gabrieli San Gabriel Mountains Slender salamander Plethodontidae Prohibited
Speleomantes imperialis Scented Cave salamander Plethodontidae Prohibited
Desmognathus monticola Seal salamander Plethodontidae Prohibited
Pachyhynobius shangchengensis Shangcheng Stout salamander Hynobiidae Prohibited
Hydromantes shastae Shasta salamander Plethodontidae Prohibited
Pseudohynobius shuichengensis Shiucheng salamander Hynobiidae Prohibited
Ranodon sibiricus Siberian salamander Hynobiidae Prohibited
Taricha torosa Sierra newt Salamandridae Prohibited
Triturus vulgaris lantzi Smooth newt Salamandridae Prohibited
Triturus karelinii Southern Crested newt Salamandridae Prohibited
Desmognathus auriculatus Southern Dusky salamander Plethodontidae Prohibited
Plethodon richmondi Southern Ravine salamander Plethodontidae Prohibited
Eurycea cirrigera Southern Two-lined salamander Plethodontidae Prohibited
Aneides flavipunctatus Speckled Black salamander Plethodontidae Prohibited
Salamandrina terdigitata Spectacled salamander Salamandridae Prohibited
Paramesotriton caudopunctatus Spot-Tailed Warty newt Salamandridae Prohibited
Pachytriton labiatus Spotless Paddle Tail newt Salamandridae Prohibited
Pachytriton brevipes Spotted Paddle Tail newt Salamandridae Prohibited
Neurergus strauchii strauchii Strauch’s Spotted newt Salamandridae Prohibited
Notophthalmus perstriatus Striped newt Salamandridae Prohibited
Hydromantes supramontis Supramont Cave salamander Plethodontidae Prohibited
Batrachuperus taibaiensis Taibai Stream salamander Hynobiidae Prohibited
Paramesotriton deloustali Tam Dao Warty newt Salamandridae Prohibited
Eurycea guttolineata Three-lined salamander Plethodontidae Prohibited
Amphiuma tridactylum Three-toed Amphiuma Amphiumidae Prohibited
Ambystoma tigrinum Tiger salamander Ambystomatidae Prohibited
Pseudohynobius tsinpaensis Tsinpa salamander Hynobiidae Prohibited
Plethodon hoffmani Valley And Ridge salamander Plethodontidae Prohibited
Plethodon vandykei Van Dyke’s salamander Plethodontidae Prohibited
Aneides vagrans Wandering salamander Plethodontidae Prohibited
Plethodon wehrlei Wehrle’s salamander Plethodontidae Prohibited
Plethodon welleri Weller’s salamander Plethodontidae Prohibited
Batrachuperus pinchonii Western Chinese Mountain salamander Hynobiidae Prohibited
Plethodon vehiculum Western Red-backed salamander Plethodontidae Prohibited
Plethodon cylindraceus White-spotted Slimy salamander Plethodontidae Prohibited
Liua shihi Wushan salamander Hynobiidae Prohibited
Pseudohynobius flavomaculatus Yellow-spotted salamander Hynobiidae Prohibited
Plethodon yonahlossee Yonahlossee salamander Plethodontidae Prohibited

Ook hier kan je op de foto’s klikken

zie ook         axolotl <          PIERRA      Stamcellen en hun evolutie <

http://amphibiaweb.org/lists/Salamandridae.shtml

http://tolweb.org/Salamandridae/15445

Newts and “True Salamanders”

Allan Larson, David Wake, and Tom Devitt

Click on an image to view larger version & data in a new window

Click on an image to view larger version & data in a new window

taxon links

[up-->]Salamandrina [up-->]Salamandra extinct icon extinct icon extinct icon extinct icon extinct icon extinct icon extinct icon Phylogenetic position of group is uncertain Phylogenetic position of group is uncertain Phylogenetic position of group is uncertain Phylogenetic position of group is uncertain Phylogenetic position of group is uncertain Phylogenetic position of group is uncertain Phylogenetic position of group is uncertain Phylogenetic position of group is uncertain [down<--]Caudata

Interpreting the tree

close boxThis tree diagram shows the relationships between several groups of organisms.

The root of the current tree connects the organisms featured in this tree to their containing group and the rest of the Tree of Life. The basal branching point in the tree represents the ancestor of the other groups in the tree. This ancestor diversified over time into several descendent subgroups, which are represented as internal nodes and terminal taxa to the right.

example of a tree diagramYou can click on the root to travel down the Tree of Life all the way to the root of all Life, and you can click on the names of descendent subgroups to travel up the Tree of Life all the way to individual species.

For more information on ToL tree formatting, please see Interpreting the Tree or Classification. To learn more about phylogenetic trees, please visit our Phylogenetic Biology pages.

close box

Phylogenetic relationships of extant salamandrids (Steinfartz et al., 2006; Weisrock et al., 2006). For more information on extinct genera, see Estes (1981) and Duellman and Trueb (1986).

Containing group: Caudata

5 EVODISKU ZOEKMACHINES
http://www.bloggen.be/tsjokfoto/archief.php?ID=458587
5 sites

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

4 Responses to SALAMANDERS

 1. Pingback: inhoud S | Tsjok's blog

 2. Pingback: INHOUD GLOS A | Tsjok's blog

 3. Pingback: Xanax

 4. Heriberto says:

  Everyone loves what you guys are up too. This type of clever work and coverage! Keep up the very good works guys I’ve you guys to blogroll.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: